Ski renta | Iznajmljivanje skija i ski opreme

CENOVNIK SKI  RENTE ZA SEZONU 2016/2017.

  • VIP SKIJE
  • PREMIUM
  • REGULAR
  • NORDIC
USL-6092 RENTA VIP SKIJE 7 DANA 8.300
USL-6091 RENTA VIP SKIJE VIKEND (3 dana) 4.750
USL-6093 RENTA VIP SKIJE DAN 1.700
USL-5058 RENTA KOMPLETNA SKI OPREMA 7 DANA ODRASLI  PREMIUM 6.400
USL-5059 RENTA KOMPLETNA SKI OPREMA 7 DANA DECA PREMIUM 5.200
USL-5066 RENTA KOMPLETNA SKI OPREMA  VIKEND (3 dana) ODRASLI PREMIUM 3.800
USL-5067 RENTA KOMPLETNA.SKI OPREMA VIKEND (3 dana) DECA PREMIUM 3.000
USL-5057 RENTA KOMPLETNA SKI OPREMA DAN ODRASLI PREMIUM 1.200
USL-5056 RENTA KOMPLETNA SKI OPREMA DAN DECA PREMIUM 900
USL-5074 RENTA KOMPLETNA SNOWBOARD 7 DANA PREMIUM 5.500
USL-5075 RENTA KOMPLETNA SNOWBOARD VIKEND (3 dana) PREMIUM 2.800
USL-5076 RENTA KOMPLETNA SNOWBOARD DAN PREMIUM 1.000
USL-5060 RENTA SKIJE SA VEZOM 7 DANA ODRASLI PREMIUM 4.700
USL-5061 RENTA SKIJE SA VEZOM 7 DANA DECA PREMIUM 3.500
USL-5068 RENTA SKIJE SA VEZOM VIKEND (3 dana) ODRASLI PREMIUM 2.500
USL-5069 RENTA SKIJE SA VEZOM VIKEND (3 dana) DECA PREMIUM 2.100
USL-5055 RENTA SKIJE SA VEZOM DAN ODRASLI PREMIUM 1.200
USL-5054 RENTA SKIJE SA VEZOM DAN DECA PREMIUM 800
USL-5077 RENTA SNOWBOARD SA VEZOM 7 DANA PREMIUM 3.950
USL-5078 RENTA SNOWBOARD SA VEZOM VIKEND (3 dana) PREMIUM 2.400
USL-5079 RENTA SNOWBOARD SA VEZOM DAN PREMIUM 1.100
USL-5065 RENTA ŠTAPOVI 7 DANA PREMIUM 550
USL-5073 RENTA ŠTAPOVI VIKEND (3 dana) PREMIUM 300
USL-5053 RENTA ŠTAPOVI DAN PREMIUM 200
USL-0058 RENTA KOMPLETNA SKI OPREMA  7 DANA ODRASLI REGULAR 4.900
USL-0059 RENTA KOMPLETNA SKI OPREMA 7 DANA DECA REGULAR 3.900
USL-0066 RENTA KOMPLETNA SKI OPREMA  VIKEND (3 dana) ODRASLI REGULAR 3.190
USL-0067 RENTA KOMPLETNA.SKI OPREMA VIKEND (3 dana) DECA REGULAR 2.300
USL-00601 RENTA KOMPLETNA SKI OPREMA DAN ODRASLI REGULAR 1.000
USL-00602 RENTA KOMPLETNA SKI OPREMA DAN DECA REGULAR 700
USL-0064 RENTA KOMPLETNA SNOWBOARD 7 DANA REGULAR 4.900
USL-0072 RENTA KOMPLETNA SNOWBOARD VIKEND (3 dana) REGULAR 2.900
USL-00603 RENTA KOMPLETNA SNOWBOARD DAN REGULAR 1.300
USL-0062 RENTA SKI CIPELE 7 DANA ODRASLI REGULAR 2.700
USL-0063 RENTA SKI CIPELE 7 DANA DECA REGULAR 2.100
USL-0070 RENTA SKI CIPELE VIKEND (3 dana) ODRASLI REGULAR 1.600
USL-0071 RENTA SKI CIPELE VIKEND (3 dana) DECA REGULAR 1.200
USL-00604 RENTA SKI CIPELE DAN ODRASLI REGULAR 500
USL-00605 RENTA SKI CIPELE DAN DECA REGULAR 350
USL-8002 RENTA SNOWBOARD CIPELE 7 DANA REGULAR 2.600
USL-8003 RENTA SNOWBOARD CIPELE VIKEND (3 dana) REGULAR 1.600
USL-8030 RENTA SNOWBOARD CIPELE DAN REGULAR 500
USL-0060 RENTA SKIJE SA VEZOM 7 DANA ODRASLI REGULAR 3.200
USL-0061 RENTA SKIJE SA VEZOM 7 DANA DECA REGULAR 2.700
USL-0068 RENTA SKIJE SA VEZOM VIKEND (3 dana) ODRASLI REGULAR 1.900
USL-0069 RENTA SKIJE SA VEZOM VIKEND (3 dana) DECA REGULAR 1.600
USL-00606 RENTA SKIJE SA VEZOM DAN ODRASLI REGULAR 800
USL-00607 RENTA SKIJE SA VEZOM DAN DECA REGULAR 600
USL-8004 RENTA SNOWBOARD SA VEZOM 7 DANA REGULAR 3.200
USL-8005 RENTA SNOWBOARD SA VEZOM VIKEND (3 dana) REGULAR 1.900
USL-8031 RENTA SNOWBOARD SA VEZOM DAN REGULAR 750
USL-0065 RENTA ŠTAPOVI 7 DANA REGULAR 400
USL-0073 RENTA ŠTAPOVI VIKEND (3 dana) REGULAR 200
USL-00608 RENTA ŠTAPOVI DAN REGULAR 150
USL-8006 RENTA KOMPLETNA NORDIC OPREMA 7 DANA ODRASLI 4.900
USL-8007 RENTA KOMPLETNA NORDIC OPREMA 7 DANA DECA 4.100
USL-8008 RENTA KOMPLETNA NORDIC OPREMA VIKEND (3 dana) ODRASLI 1.500
USL-8009 RENTA KOMPLETNA NORDIC OPREMA VIKEND (3 dana) DECA 1.100
USL-8010 RENTA KOMPLETNA NORDIC OPREMA DAN ODRASLI 900
USL-8011 RENTA KOMPLETNA NORDIC OPREMA DAN DECA 700
USL-8012 RENTA NORDIC CIPELE 7 DANA ODRASLI 1.300
USL-8013 RENTA NORDIC CIPELE 7 DANA DECA 1.100
USL-8014 RENTA NORDIC CIPELE VIKEND (3 dana) ODRASLI 550
USL-8015 RENTA NORDIC CIPELE VIKEND (3 dana) DECA 550
USL-8016 RENTA NORDIC CIPELE DAN ODRASLI 300
USL-8017 RENTA NORDIC CIPELE DAN DECA 300
USL-8018 RENTA NORDIC SKIJE SA VEZOM 7 DANA ODRASLI 2.200
USL-8019 RENTA NORDIC SKIJE SA VEZOM 7 DANA DECA 1.800
USL-8020 RENTA NORDIC SKIJE SA VEZOM VIKEND (3 dana) ODRASLI 1.100
USL-8021 RENTA NORDIC SKIJE SA VEZOM VIKEND (3 dana) DECA 900
USL-8022 RENTA NORDIC SKIJE SA VEZOM DAN ODRASLI 650
USL-8023 RENTA NORDIC SKIJE SA VEZOM DAN DECA 550
USL-8024 RENTA NORDIC ŠTAPOVI 7 DANA 900
USL-8025 RENTA NORDIC ŠTAPOVI VIKEND (3 dana) 550
USL-8026 RENTA NORDIC ŠTAPOVI DAN 300

Sve cene su sa PDV-om.

NAPOMENA

1. Prilikom rezervacije korisnik rente potpisuje ugovor i ostavlja avans kao po ugovoru.
2. Za otkazivanje rezervacije se plaćaju penali kao po ugovoru
3. Vraćanje opreme je najkasnije utorak ili 48h po isteku zakupa
4. Za kašnjenje vraćanja rente 3 dana i više se naplaćuje 20% od ugovorene usluge po danu kašnjenja
5. Odobrava se popust na  20-29 kompleta 20%, na 30 i više kompleta 30%
6. Za grupe preko 20 potrebno je posebno odobrenje od strane Planet Bike-a.

Scroll To Top